Administrativní správa nemovitostí je nezbytnou činností pro správné fungování a udržování nemovitostí. Cílem je zajištění řádného a efektivního provozu nemovitostí, spokojenosti nájemců a dodržování právních předpisů a smluvních podmínek.

Pro majitele nemovitostí zajišťujeme následující služby:

Správa smluv: Obstaráváme přípravu, správu a revizi smluv spojených s nemovitostmi. To zahrnuje nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli služeb, smlouvy o údržbě, pojištění a další smluvní dokumenty. Staráme se o správné provedení smluv a sledujeme, zda jsou dodržovány veškeré smluvní podmínky.

Správa dokumentace: Uchováváme veškerou dokumentaci spojenou s nemovitostmi – smlouvy, evidenci nájemců, účetnictví, technickou dokumentaci, pojištění a další relevantní dokumenty. 

Komunikace se státními institucemi: Zajišťujeme komunikaci se státními institucemi a orgány. Staráme se o podání potřebných dokumentů, plnění daňových povinností, řešení právních a regulačních záležitostí, a dodržování všech místních předpisů a nařízení.

Koordinace služeb: Dohlížíme nad poskytováním služeb spojených s nemovitostí. Koordinujeme údržbu, čištění, zahradnické práce, opravy a servisní práce. Sledujeme kvalitu poskytovaných služeb a případně sjednáváme smlouvy s dodavateli.