S pečlivou a pravidelnou údržbou a včasným servisem se staráme o udržení vaší nemovitosti v optimálním stavu. Zahrnujeme širokou škálu činností, aby byly vaše nemovitosti bezpečné, funkční a atraktivní.

Naše údržba a servis zahrnuje následující:

Preventivní údržba: Pravidelně provádíme preventivní údržbu, abychom předešli potenciálním problémům a minimalizovali riziko vzniku havarijních situací. Kontrolujeme a udržujeme v dobrém stavu elektroinstalace, vodovodní a topenářské systémy, výtahy, požární zařízení a další důležité prvky nemovitosti.

Opravy a údržba: Rychle a efektivně reagujeme na opravy a údržbu ve vašich nemovitostech. To zahrnuje například opravy narušených instalací, opravy poškozených zařízení, údržbu a opravy fasád, střech, parkovacích ploch a dalších částí nemovitosti. Snažíme se minimalizovat výpadky a zajišťovat plynulý provoz.

Zajištění služeb dodavatelů: Spolupracujeme s kvalifikovanými dodavateli a servisními firmami, které poskytují specializované služby. Monitorujeme jejich výkon a zajistíme, aby veškeré služby, jako je údržba zeleně, čištění společných prostor, odpadové služby a další, byly prováděny řádně a v souladu s předpisy.

Střednědobá a dlouhodobá obnova: Plánujeme a koordinujeme střednědobé a dlouhodobé obnovy nemovitostí. Tím zajišťujeme, že nemovitost zůstává moderní, bezpečná a konkurenceschopná. Zahrnuje to renovaci společných prostor, modernizaci výtahů, výměnu střech, fasád a dalších důležitých prvků nemovitosti.

Řízení nouzových situací: Jsme připraveni reagovat na nouzové situace, jako jsou poruchy vody, elektřiny, topení, záplavy nebo požáry. Zajišťujeme rychlou a profesionální reakci a koordinujeme opravy a opatření k minimalizaci škod a obnovení normálního provozu.