Domovní řády a Požární poplachové směrnice

Domovní řády jsou vytvořeny s cílem zajistit harmonické soužití v rámci našich nemovitostí. Obsahují pravidla a předpisy, které stanovují závazky a odpovědnosti všech osob žijících či navštěvujících danou nemovitost. Dále obsahují ustanovení týkající se ochrany společných prostor, parkování, hluku a jiných faktorů, které by mohly narušovat klid a bezpečí v lokalitě. Díky těmto pravidlům se snižuje pravděpodobnost konfliktů a sporů mezi obyvateli a zvyšuje se jejich bezpečnost.

Požární poplachové směrnice slouží jako referenční materiál pro majitele, správce budov, zaměstnance a hasičské složky, aby v případě vzniku požáru věděli, jak správně jednat a minimalizovat škody na životech a majetku.

Domovní řády a požární poplachové směrnice jsou nezbytným nástrojem pro správné fungování a dobrou atmosféru v našich nemovitostech. Je důležité, aby všichni obyvatelé a návštěvníci byli obeznámeni s obsahem těchto řádů a dodržovali je.

Domovní řád – Americká 197/41

Domovní řád – Evropská 1726/55

Domovní řád – Evropská 555/82

Domovní řád – Lublaňská 5/57

Domovní řád – Opletalova 1418/23

Domovní řád – Rumunská 654/21

Domovní řád – Rumunská 18/22